Obrazek pełniący funkcję dekoracyjną

Aktualności Slider

17 czerwca 2019 r. rozpoczęła się kolejna sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w formule 2012 i 2017

 17  czerwca 2019 r. rozpoczęła się kolejna sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w formule 2012 dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników, absolwentów szkół policealnych którzy rozpoczęli naukę po 1 września 2012 r., absolwentów szkół policealnych i kwalifikacyjnych  kursów zawodowych oraz osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego zawodowego oraz  w formule 2017 dla uczniów i absolwentów branżowych szkół I stopnia, uczniów 4-letnich techników oraz uczniów, słuchaczy i absolwentów szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie w klasie I tych szkół od roku 2017/2018.

Egzamin składa się z dwóch części – testu pisemnego (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut) oraz testu praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w sposób odpowiedni do zadania egzaminacyjnego (w czasie od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji).

Część pisemna dla wszystkich zdających odbywa się 18 czerwca. Część praktyczna odbywa się  w dniu 17 czerwca oraz w dniach 21 czerwca – 4 lipca wg harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W formule 2012 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 155 000 osób w 232 kwalifikacjach (z tego w 159 kwalifikacjach zdawanych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu), a  do części praktycznej ponad 199 000 osób w 238  kwalifikacjach, z których do  najpopularniejszych należą:

 • A.18 Prowadzenie sprzedaży w zawodach sprzedawca, technik księgarstwa i technik handlowiec
 • A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich w zawodach fryzjer i technik usług fryzjerskich
 • A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych w zawodzie technik logistyk
 • A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji w zawodzie technik ekonomista
 • B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych w zawodzie technik budownictwa
 • E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych w zawodach elektryk oraz technik elektryk
 • E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami w zawodzie technik informatyk
 • E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami w zawodzie technik informatyk
 • M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów
 • M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych
 • R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej w zawodach rolnik, technik agrobiznesu oraz technik rolnik
 • T.06 Sporządzanie potraw i napojów w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych
 • T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Planowanie i realizacja usług w recepcji w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

W formule 2017 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 77 000 osób w 112 kwalifikacjach (z tego w 49 kwalifikacjach zdawanych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu), a  do części praktycznej ponad 89 000 osób  w 114 kwalifikacjach, z których do  najpopularniejszych należą:

 • AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy w zawodzie technik usług kosmetycznych
 • AU.22 Obsługa magazynów w zawodach magazynier-logistyk oraz technik logistyk
 • AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp w zawodzie technik usług kosmetycznych
 • AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji w zawodzie technik ekonomista
 • AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji w zawodzie technik administracji
 • MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu w zawodzie technik masażysta
 • MS.17 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi w zawodzie technik farmaceutyczny
 • MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w zawodzie opiekun medyczny
 • TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji w zawodzie technik hotelarstwa
 • RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych w zawodzie florysta

 Warunki zdania egzaminu

 • część pisemna – min. 50% punktów możliwych do uzyskania
 • część praktyczna – min. 75% punktów możliwych do uzyskania

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający  otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu (uzyskaniu świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną  świadectw/dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do szkół nastąpi w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl w dniu  19 czerwca o godz. 16:00.

CKE nie publikuje kryteriów oceniania i przykładowych rozwiązań do arkuszy egzaminacyjnych w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.