Informacje o wynikach

Wyniki egzaminu eksternistycznego w sesji zimowej 2018

Wyniki egzaminu eksternistycznego w sesji jesiennej 2017

Wyniki egzaminu eksternistycznego w sesji zimowej 2017

Wyniki egzaminu eksternistycznego w sesji jesiennej 2016

Wyniki egzaminu eksternistycznego w sesji zimowej 2016

Wyniki egzaminu eksternistycznego w sesji jesiennej 2015

Wyniki egzaminu eksternistycznego w sesji zimowej 2015

Wyniki egzaminu eksternistycznego w sesji jesiennej 2014

Wyniki egzaminu eksternistycznego w sesji zimowej 2014

Wyniki egzaminu eksternistycznego w sesji jesiennej 2013

Wyniki egzaminu eksternistycznego w sesji jesiennej 2012 i sesji zimowej 2013