BIOLOGIA – film i scenariusz zajęć

Scenariusz lekcji– Jak odróżnić próbę badawczą od kontrolnej?

Scenariusz lekcji– Jak zaplanować próbę kontrolną? 

Scenariusz lekcji– Jak odróżnić dywergencję od konwergencji?

Scenariusz lekcji – Na czym polega adaptacja do nowego trybu życia lub środowiska?

Scenariusz lekcji– Wymiana gazowa u zwierząt – dlaczego niektóre zwierzęta nie mają narządów wymiany gazowej?

Scenariusz lekcji– Formułowanie odpowiedzi – związek logiczny między elementami odpowiedzi.

Scenariusz lekcji– Formułowanie odpowiedzi – znaczenie czasowników operacyjnych.

CHEMIA – filmy

JĘZYK POLSKI – filmy i scenariusze zajęć


Scenariusz lekcji – Inne teksty kultury. Na pograniczu słowa + prezentacja
Scenariusz lekcji – Inne teksty kultury + prezentacja


Scenariusz lekcji – Historia literatury + prezentacja


Scenariusz lekcji – Jak zająć stanowisko + prezentacja


Scenariusz lekcji – Argumenty i argumentowanie


Scenariusz lekcji  – Interpretacja porównawcza. Dramat
Scenariusz lekcji – Interpretacja porównawcza. Epika
Prezentacja


Scenariusz lekcji  – Kompozycja tekstu + prezentacja


Scenariusz lekcji  Streszczanie tekstu + prezentacja
Scenariusz lekcji – Jak zająć stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora? + prezentacja