Język angielski (poziom podstawowy i rozszerzony)

Arkusze dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Arkusze dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2), dla uczniów słabowidzących (A4) i uczniów niewidomych (A6).

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Arkusze dla uczniów słabosłyszących (A3)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Arkusze dla uczniów niesłyszących(A7)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony