Arkusze pokazowe – grudzień 2017

Język polski

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EO_1)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EO_2)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (EO_4)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (EO_5)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (EO_6)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (EO_7)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (EO_8)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (EO_Q)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (EO_C)

Matematyka

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EO_1)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EO_2)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (EO_4)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (EO_5)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (EO_6)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (EO_7)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (EO_8)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (EO_Q)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (EO_C)

Matematyka w językach mniejszości narodowych, języku mniejszości etnicznej i języku regionalnym

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny w języku kaszubskim

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny w języku litewskim

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny w języku ukraińskim

Język angielski

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EO_1)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EO_2)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (EO_4)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (EO_5)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (EO_6)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (EO_7)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (EO_8)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (EO_Q)

Język francuski

Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EO_1)

Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EO_2)

Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (EO_4)

Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (EO_5)

Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (EO_6)

Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (EO_7)

Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (EO_8)

Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (EO_Q)

Język hiszpański

Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EO_1)

Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EO_2)

Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (EO_4)

Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (EO_5)

Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (EO_6)

Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (EO_7)

Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (EO_8)

Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (EO_Q)

Język niemiecki

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EO_1)

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EO_2)

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (EO_4)

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (EO_5)

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (EO_6)

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (EO_7)

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (EO_8)

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (EO_Q)

Język rosyjski

Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EO_1)

Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EO_2)

Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (EO_4)

Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (EO_5)

Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (EO_6)

Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (EO_7)

Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (EO_8)

Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (EO_Q)

Język włoski

Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EO_1)

Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EO_2)

Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (EO_4)

Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (EO_5)

Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (EO_6)

Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (EO_7)

Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (EO_8)

Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (EO_Q)