Arkusze pokazowe – grudzień 2018

Język polski

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP_100)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP_200)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OPOP_400)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OPOP_500)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OPOP_600)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OPOP_700)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OPOP_800)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OPOP_Q00)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OPOP_C00)

Matematyka

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OMAP_100)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OMAP_200)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OMAP_400)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OMAP_500)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OMAP_600)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OMAP_700)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP_800)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OMAP_Q00)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OMAP_C00)

Matematyka w językach mniejszości narodowych, języku mniejszości etnicznej i języku regionalnym

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny w języku kaszubskim (OMAK_100)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny w języku litewskim (OMAL_100)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny w języku ukraińskim (OMAU_100)

Język angielski
Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP_100) Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJAP_200) Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJAP_400) Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJAP_500) Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OJAP_600) Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJAP_700) Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJAP_800) Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OJAP_Q00)
Język francuski
Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJFP_100) Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJFP_200) Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJFP_400) Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJFP_500) Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OJFP_600) Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJFP_700) Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJFP_800) Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OJFP_Q00)
Język hiszpański
Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJHP_100) Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJHP_200) Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJHP_400) Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJHP_500) Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OJHP_600) Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJHP_700) Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJHP_800) Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OJHP_Q00)
Język niemiecki
Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJNP_100) Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJNP_200) Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJNP_400) Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJNP_500) Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OJNP_600) Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJNP_700) Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJNP_800) Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OJNP_Q00)
Język rosyjski
Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJRP_100) Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJRP_200) Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJRP_400) Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJRP_500) Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OJRP_600) Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJRP_700) Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJRP_800) Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OJRP_Q00)
Język włoski
Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJWP_100) Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJWP_200) Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJWP_400) Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJWP_500) Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OJWP_600) Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJWP_700) Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJWP_800) Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OJWP_Q00)