Wyniki, sprawozdania

Wyniki pierwszego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w czerwcu 2019 r.