Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi z nowego egzaminu zawodowego – czerwiec 2018 r.

Poniżej zamieszczamy klucze odpowiedzi do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się 19 czerwca 2018 r.

Arkusze z egzaminu zawodowego (część pisemna) nie są publikowane na naszej stronie internetowej. Zdający po napisaniu egzaminu oddawał tylko kartę odpowiedzi, natomiast arkusz mógł zabrać ze sobą.

Klucze odpowiedzi do pobrania
AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach
AU.36 Prowadzenie rachunkowości
AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
AU.63 Organizacja i prowadzenie archiwum
AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
AU.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
AU.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich
BD.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
MS.05 Świadczenie usług opiekuńczych
MS.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
MS.14 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
RL.10 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych
ST.04 Montaż nagrań dźwiękowych
TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich