System informatyczny obsługi egzaminów zawodowych

Materiały szkoleniowe – filmy z webinarium

Dotyczy egzaminu w formule 2017: filmy z przeprowadzonego webinarium w dniach: 4 grudnia 2019 roku godzina 13:00, 6 grudnia 2019 roku godzina 9:00, 6 grudnia 2019 roku godzina 12:00, w trakcie którego omówiono konfigurowanie komputera dla operatora egzaminu oraz konfigurowanie komputerów zdających do egzaminu z wykorzystaniem stanowisk komputerowych

Webinarium przeprowadzone w dniu 4 grudnia 2019 roku, godzina 13:00
Webinarium przeprowadzone w dniu 6 grudnia 2019 roku, godzina 9:00
Webinarium przeprowadzone w dniu 6 grudnia 2019 roku, godzina 12:00
Wideo-instrukcja konfigurowania komputera dla operatora egzaminu oraz komputerów zdających do egzaminu z wykorzystaniem stanowisk komputerowych – Podstawa Programowa 2017 (część pisemna)