Obrazek pełniący funkcję dekoracyjną

Aktualności Slider

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 stycznia 2020 r. dotycząca terminu opublikowania kluczy odpowiedzi do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego 10 stycznia 2020 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 stycznia 2020 r. dotycząca terminu opublikowania kluczy odpowiedzi do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego 10 stycznia 2020 r.