Obrazek pełniący funkcję dekoracyjną

Aktualności Slider

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 14 czerwca 2019 r. dotycząca terminu opublikowania kluczy odpowiedzi do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego 18 czerwca 2019 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 14 czerwca 2019 r. dotycząca terminu opublikowania kluczy odpowiedzi do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego 18 czerwca 2019 r.