Struktura organizacyjna

Organizację Centralnej Komisji Egzaminacyjnej określa jej statut, stanowiący załącznik do zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (MP 2015, poz. 1046, ze zm.1, 2, 3).

Adres:

ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa

Centrala telefoniczna

tel. (22) 53 66 500

Sekretariat CKE

tel. (22) 53 66 500
fax (22) 53 66 504

Kontakt dla mediów

media@cke.gov.pl

Wydziały: