Samodzielne stanowiska pracy

Samodzielne Stanowisko ds. Procedur Egzaminacyjnych, Druku i Dystrybucji – Joanna Chochura
tel. (22) 53-66-579

Audytor wewnętrzny – Renata Kosowska
tel. (22) 53-66-545