Wydział Administracyjno-Gospodarczy

W Wydziale pracują:

Artur Jeremin – kierownik Wydziału
tel. (22) 53-66-527

Antoni Posłajko – archiwum
tel. (22) 53-66-511

Robert Gnidiuk – administracja
tel. (22) 53-66-510

Aleksandra Łabuś – Zamówienia Publiczne
tel. (22) 53-66-632

Elżbieta Zasadzińska – Zamówienia Publiczne
tel. (22) 53-66-643

Joanna Turek – kadry
tel. (22) 53-66-526

Ewa Wnukowska
tel. (22) 53-66-500

Joanna Chochura – sekretariat CKE
e-mail: sekretariat@cke.gov.pl
tel. (22) 53-66-500