Wydział Analiz Wyników Egzaminacyjnych

W Wydziale pracują:

Agata Wiśniewska – kierownik Wydziału
tel. (22) 53-66-523

Arkadiusz Jaworski
tel. (22) 53-66-522

Beata Dobrosielska
tel. (0-22) 53-66-523

Marek Bańkowski
tel. (22) 53-66-522

Paweł Okruta
tel. (22) 53-66-522

HERMES