Wydział Egzaminów Eksternistycznych

W Wydziale pracują:

Wojciech Czernikiewicz – kierownik Wydziału
tel. (22) 53-66-590

Zofia Lisiecka
odpowiedzialna za język polski i przedmioty humanistyczne
tel. (22) 53-66-507

Barbara Czarnecka-Cicha
odpowiedzialna za języki obce nowożytne
tel. (22) 53-66-507

Alicja Gulkowska
odpowiedzialna za przedmioty przyrodnicze
tel. (22) 53-66-507

dr Roman Wosiek
odpowiedzialny za matematykę
tel. (22) 53-66-525

Sekretariat WEE
e-mail: sekretariat.wee@cke.gov.pl
tel. (22) 53-66-616