Wydział Egzaminu Maturalnego

W Wydziale pracują:

dr Wioletta Kozak – kierownik Wydziału
tel. (22) 53-66-506

Wojciech Czernikiewicz
odpowiedzialny za geografię
tel. (22) 53-66-590

Józef Daniel
odpowiedzialny za matematykę
tel. (22) 53-66-550

Jadwiga Filipska
odpowiedzialna za biologię
tel. (22) 53-66-509

Aleksandra Grabowska
odpowiedzialna za chemię
tel. (22) 53-66-550

Włodzimierz Kowalczyk
odpowiedzialny za historię oraz język łaciński i kulturę antyczną
tel. (22) 53-66-519

Mariusz Mroczek
odpowiedzialny za fizykę i historię muzyki
tel. (22) 53-66-509

Dagmara Rusinek-Smaga
odpowiedzialna za historię sztuki
tel. (22) 53-66-550

dr Roman Wosiek
odpowiedzialny za matematykę
tel. (22) 53-66-525

Agnieszka Romerowicz
odpowiedzialna za język polski
tel. (22) 53-66-509

Joanna Dobkowska
referent
tel. (22) 53-66-530

Sekretariat WEM
e-mail: sekretariat.wem@cke.gov.pl
tel. (22) 53-66-506