Wydział Finansowo-Księgowy

W Wydziale pracują:

Główny księgowy – Ala Dobkowska
tel. (22) 53-66-619

Małgorzata Niemirycz
tel. (22) 53-66-650

Jolanta Woźniakowska
tel. (22) 53-66-567

Joanna Kuśmierczyk
tel. (22) 53-66-565

Artur Koprucha
tel. (22) 53-66-547

Magdalena Kozłowska
tel. (22) 53-66-650

Sylwia Dąda
tel. (22) 53-66-633