Wydział Języków Obcych

W Wydziale pracują:

Ludmiła Stopińska – kierownik Wydziału
odpowiedzialna za język rosyjski i język ukraiński – egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty
tel. (22) 53-66-548

Beata Trzcińska – z-ca kierownika Wydziału
odpowiedzialna za język angielski – egzamin maturalny
tel. (22) 53-66-549

Svetlana Galant
odpowiedzialna za język rosyjski – egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty
tel. (22) 53-66-505

Katarzyna Gańko
odpowiedzialna za język francuski – egzamin maturalny
tel. (22) 53-66-505

Anna Opolska-Waszkiewicz
odpowiedzialna za język włoski – egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty
tel. (22) 53-66-516

Jolanta Szatan
odpowiedzialna za język angielski – egzamin gimnazjalny
tel. (22) 53-66-528

Anna Łochowska
odpowiedzialna za język hiszpański – egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty
tel. (22) 53-66-549

Marek Spławiński
odpowiedzialny za język niemiecki – egzamin maturalny
tel. (22) 53-66-516

Mariusz Mazurek
odpowiedzialny za język francuski – egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty
tel. (22) 53-66-505

Ewa Bartołd-Pieniążek
odpowiedzialna za język niemiecki – egzamin gimnazjalny
tel. (22) 53-66-549

Dorota Mierzejewska
odpowiedzialna za język włoski – egzamin maturalny
tel. (22) 53-66-505

Krystyny Łapieńskiej-Rey
odpowiedzialna za język hiszpański – egzamin gimnazjalny
tel. (22) 53-66-528

Jana Jodłowska:
odpowiedzialna za język rosyjski – egzamin ósmoklasisty
tel. (22) 53-66-505

dr Anna Kozioł
odpowiedzialna za język angielski – egzamin ósmoklasisty
tel. (22) 53-66-528

Sekretariat WJO
e-mail: sekretariat.wjo@cke.gov.pl
tel. (22) 53-66-616