Wydział Egzaminu Gimnazjalnego i Egzaminu Ósmoklasisty

W Wydziale pracują:

Edyta Warzecha – kierownik Wydziału
odpowiedzialna za matematykę
tel. (22) 53-66-625

Wioletta Łakoma-Sabat – odpowiedzialna za język polski
tel. (22) 53-66-529

Alicja Kwiecień – odpowiedzialna za przedmioty przyrodnicze
tel. (22) 53-66-529

Marek Zieliński – odpowiedzialny za historię i wiedzę o społeczeństwie
tel. (22) 53-66-612

Grażyna Miłkowska – odpowiedzialna za matematykę
tel. (22) 53-66-612

Sekretariat WEGEO
e-mail: sekretariat.wegeo@cke.gov.pl
tel. (22) 53-66-506