Wydział Egzaminów z Przemiotów Kształcenia Ogólnego

W Wydziale pracują:

dr Wioletta Kozak – kierownik WEPKO
tel. (22) 53-66-506

Mariusz Mroczek – zastępca kierownika WEPKO
tel. (22) 53-66-612

Egzaminy z języka polskiego

Wioletta Łakoma-Sabat – odpowiedzialna za egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
tel. (22) 53-66-625

Agnieszka Romerowicz – odpowiedzialna za egzamin maturalny z języka polskiego
tel. (22) 53-66-625

dr Renata Jagodzińska-Falk – odpowiedzialna za egzamin maturalny z języka polskiego
tel. (22) 53-66-625

Zofia Lisiecka – odpowiedzialna za egzamin eksternistyczny z języka polskiego
tel. (22) 53-66-507

Egzaminy z matematyki

Edyta Warzecha odpowiedzialna za egzamin ósmoklasisty z matematyki
tel. (22) 53-66-550

Grażyna Miłkowska – odpowiedzialna za egzamin ósmoklasisty z matematyki (w formach dostosowanych)
tel. (22) 53-66-550

dr Roman Wosiek – odpowiedzialny za egzamin maturalny z matematyki oraz za egzamin eksternistyczny z matematyki
tel. (22) 53-66-509

 

Egzaminy z języków obcych nowożytnych

Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny z języków obcych nowożytnych – kliknij tutaj.

Barbara Czarnecka-Cicha – odpowiedzialna za egzamin eksternistyczny z języków obcych nowożytnych
tel. (22) 53-66-507

 

Egzaminy z historii i wiedzy o społeczeństwie

Marek Zieliński – odpowiedzialny za egzamin ósmoklasisty z historii
tel. (22) 53-66-519

Włodzimierz Kowalczyk – odpowiedzialny za egzamin maturalny z historii
tel. (22) 53-66-519

dr hab. Piotr Załęski – odpowiedzialny za egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie

tel. (22) 53-66-519

Zofia Lisiecka – odpowiedzialna za egzamin eksternistyczny z historii i wiedzy o społeczeństwie

tel. (22) 53-66-507

 

Egzaminy z pozostałych przedmiotów humanistycznych

Dagmara Rusinek-Smaga – odpowiedzialna za egzamin maturalny z historii sztuki, historii muzyki i filozofii
tel. (22) 53-66-625

Włodzimierz Kowalczyk – odpowiedzialny za egzamin maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej
tel. (22) 53-66-519

 

Egzaminy z języków mniejszości narodowych, mniejszości etnicznej oraz języka regionalnego

dr Paulina Olechowska – odpowiedzialna za egzamin maturalny z języków mniejszości narodowych, mniejszości etnicznej oraz języka regionalnego
tel. (22) 53-66-519

 

Egzaminy z przedmiotów przyrodniczych

Alicja Kwiecień – odpowiedzialna za egzamin ósmoklasisty z biologii
tel. (22) 53-66-529

Tomasz Nowacki – odpowiedzialny za egzamin ósmoklasisty z geografii
tel. (22) 53-66-525

Monika Nowak – odpowiedzialna za egzamin ósmoklasisty z chemii
tel. (22) 53-66-529

Jadwiga Filipska – odpowiedzialna za egzamin maturalny z biologii
tel. (22) 53-66-509

Aleksandra Grabowska – odpowiedzialna za egzamin maturalny z chemii
tel. (22) 53-66-529

Mariusz Mroczek – odpowiedzialny za egzamin maturalny z fizyki

tel. (22) 53-66-612

Wojciech Czernikiewicz – odpowiedzialny za egzamin maturalny z geografii oraz za egzamin eksternistyczny z geografii
tel. (22) 53-66-590

Alicja Gulkowska – odpowiedzialna za egzaminy eksternistyczne z biologii i chemii
tel. (22) 53-66-507

Barbara Czarnecka-Cicha – odpowiedzialna za egzamin eksternistyczny z fizyki
tel. (22) 53-66-507

 

Egzaminy z informatyki

Iwona Arcimowicz – odpowiedzialna za egzamin maturalny z informatyki oraz za egzamin eksternistyczny z informatyki
tel. (22) 53-66-509

Egzaminy z podstaw przedsiębiorczości

Zofia Lisiecka – odpowiedzialna za egzamin eksternistyczny z podstaw przedsiębiorczości
tel. (22) 53-66-507

Inne osoby zatrudnione w WEPKO

Sekretariat WEPKO

Agnieszka Furtak-Marek – odpowiedzialna za prowadzenie sekretariatu w zakresie:

tel. (22) 53-66-506

Ewelina Ruszczyk – odpowiedzialna za prowadzenie sekretariatu w zakresie:

tel. (22) 53-66-616

Andrzej Kaptur – Starszy referent
tel. (22) 53-66-530