Zespół ds. Projektów Współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa projektu: Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego etap II

 

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej:

UDA.POWR.02.15.00-00-0003/18-00 z dnia 12 grudnia 2018 r.

Okres trwania projektu:

‎od 01.02.2019 r. do 31.12.2022 r.

‎Cel szczegółowy PO WER: Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania

Celem projektu jest rozbudowanie obecnej bazy zadań poprzez stworzenie nowych zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zaangażowaniem pracodawców, którzy uczestniczyć będą w każdym etapie procesu (autorstwa, recenzowania oraz egzaminowania). Założenia projektu, które mają na celu zaangażowanie pracodawców w proces tworzenia zadań egzaminacyjnych, jak również organizacja spotkań wartościujących, podczas których osoby zaangażowane w tworzenie zadań będą wspólnie wypracowywać ich kształt, pozwolą na dostosowanie egzaminu zawodowego do potrzeb współczesnego rynku pracy i nowoczesnej gospodarki.

Efektem projektu będzie baza zawierająca 84 200 nowych zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Ogólny budżet projektu: 35 462 404,01 zł.

‎Wkład Funduszy Europejskich: 29 887 714,10 zł.

 

 

W Zespole pracują:

Jacek Goźliński – kierownik zespołu/menadżer projektu
tel. (22) 53-66-621

Luiza Jakubowska – asystent menedżera projektu
tel. (22) 53-66-604

Paulina Golka-Zajączkowska – specjalista ds. procesu tworzenia zadań
tel. (22) 53-66-603

Marlena Łokieć – pracownik ds. umów
tel. (22) 53-66-603

 

Projekty zrealizowane w ramach PO WER