Obrazek pełniący funkcję dekoracyjną

Aktualności Slider

Zaktualizowane wersje Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów w 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej CKE ogłoszone zostały zaktualizowane wersje:
Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2018/2019
Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązującej w roku szkolnym 2018/2019
Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującej w roku szkolnym 2018/2019 .

Powyższe dokumenty zostały zaktualizowane w związku z wejściem w życie od 3 kwietnia br. zapisów:
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. poz. 625 )
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 626 ).

Wszystkie zapisy zmienione względem dokumentów obowiązujących przed 4 kwietnia br. zostały oznaczone czcionką koloru czerwonego. Pozostałe zapisy ww. dokumentów pozostają bez zmian.