Obrazek pełniący funkcję dekoracyjną

Aktualności Slider

Zostały opublikowane zaktualizowane komunikaty dyrektora CKE dotyczące harmonogramów przeprowadzania egzaminów zawodowych – osobno dla formuły 2012, formuły 2017, formuły 2019